AUTHOR

Simon Pickard

Four stocks to keep you afloat in rocky markets
Stockmarkets

Four stocks to keep you afloat in rocky markets

Professional stock picker Simon Pickard tips the four emerging-market stocks to buy now without exposing your portfolio to market volatility.
16 Jul 2012